Paw White

MyPet TAG

Чувајте го вашето милениче безбедно во секое време

Без апликации и дополнителни претплати.

Top1
Istock 1391392455
1152756

85% од изгубените миленици, кои имаат QR TAG, се враќаат кај нивните сопственици за помалку од 24 часа

Mypet Lokelike
Za Web Pet Qr

Со едноставно скенирање на QR кодот, се добиваат сите информации за Вашиот миленик:

Paw White
Tag Cena

Без никакви дополнителни трошоци, ТАГ-от има важност 10 години

MyPet TAG можете да го нарачате онлине со бесплатна испорака на:

Или да го купите во продажните салони на нашите партнери низ Македонија.

Mypettag

MyPet TAG можете да го купите и кај нашите пријатели: